top of page
Boomstronk

Over Door de Bomen

Het doel van Door de Bomen is tweeledig: wij streven naar het herstellen en uitbreiden van de natuur in Nederland door nieuwe natuur te ontwikkelen. Meer specifiek willen we zorgen voor opslag van CO2 door bomen te planten. Hiermee draagt Door de Bomen bij aan het reduceren van CO2 in de atmosfeer. 

Natuurherstel: nieuwe natuur

De laatste jaren nam het bosareaal in Nederland af. Tevens staan bestaande natuurgebieden onder druk door onder andere de stikstof crisis. Gronden verdrogen door intensieve landbouw en biodiversiteit gaat verloren door het gebruik van schadelijke pesticiden. Daarom is het van groot belang om nu te investeren in de aanleg van nieuwe natuur die veerkrachtig en toekomstbestendig is, waar het bodemleven wordt verbeterd en biodiversiteit wordt vergroot.

CO2 opslag: compensatiebos

Activiteiten die bedrijven en individuen ondernemen zorgen vaak voor CO2 uitstoot (bijvoorbeeld transport van producten of energieverbruik van gebouwen). Om nu verantwoordelijkheid te nemen voor de uitstoot die nog niet direct gereduceerd kan worden, is het plan opgevat deze te compenseren middels de initiatieven van Door de Bomen in Nederland. Daarom is er gekozen om een lokaal compensatiebos aan te planten, wat de mogelijkheid biedt het bos zelf te ervaren.

Doe ook mee en stuur ons een bericht
Over Door de Bomen: Over ons
bottom of page