top of page
bos Gras

Actuele projecten

Natuurherstel & CO2 compensatiebos in Gelderland, mogelijk gemaakt door Wesselink Isolatie

De broers Oscar en Benjamin zijn in 2010 gestart met Wesselink Isolatie, specialist in geluids- en thermische isolatie. Met ruim 10 jaar ervaring met isoleren bouwt Wesselink isolatie aan een gezonde en klimaatadaptieve toekomst. Ze werken al 10 jaar met biobased isolatiematerialen en willen graag hun positieve impact op klimaat en leefomgeving vergroten. In 2020 heeft Wesselink Isolatie een nulmeting laten uitvoeren door Iris Grobben van New Economy naar de klimaatimpact van de bedrijfsactiviteiten. Op basis van deze inzichten hebben zij nieuwe ambities geformuleerd. Zij willen in hun bedrijfsvoering klimaatneutraal opereren en 100% biobased gaan ondernemen. Door biobased materialen zoals houtvezel en cellulose isolatie te gebruiken, dragen ze bij aan het tegengaan van klimaatverandering door langdurige opslag van CO2 die is opgenomen door de groei van planten. Zo investeren ze vanuit hun onderneming in het reduceren van de negatieve klimaatimpact en vergroten ze de positieve impact. 


Om nu ook verantwoordelijkheid te nemen voor de uitstoot die nu niet direct gereduceerd kan worden, is het plan opgevat deze te compenseren. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor verkend. Zo kan er worden geïnvesteerd in de aanleg van zonne- en windparken, in het vervangen van vervuilende ovens voor elektrische in Afrika of het herstel van oerwoud in Zuid-Amerika. Allemaal mooie mogelijkheden, maar ook oplossingen die ver weg plaatsvinden en waarmee je niet de mogelijkheid hebt ze zelf te ervaren. Daarom is er gekozen om een lokaal compensatiebos aan te planten. Zo wordt de cirkel rond gemaakt.

Actuele projecten: Wat we doen
bottom of page