top of page
Home: Welkom
Bos

Nieuwe Natuur

Stichting Door de Bomen heeft de ambitie om de natuur in Nederland uit te breiden en te versterken. Dit doen we door met partners grond aan te kopen en te beplanten met struiken en bomen die passen bij de (natuurlijke) eigenschappen van het gebied. ​Zo breiden we de natuur in Nederland uit en beschermen we bestaande natuur.

Daarmee bieden we iedereen de mogelijkheid om middels natuurontwikkeling negatieve en niet direct te vermijden klimaatimpact transparant te compenseren en tegelijkertijd bij te dragen aan een prettige, gezonde en florerende Nederlandse leefomgeving. Niet door initiatieven ver weg, maar juist door lokaal te investeren in de natuurlijke omgeving voor generaties die komen. 

Doe je mee?
Home: Wie wij zijn

Bosontwikkeling Door de Bomen

Lokaal & vrij toegankelijk

Alle projecten die we vanuit Door de Bomen initiëren, worden gedreven vanuit de wens om bij te dragen aan natuurherstel in Nederland én om de natuurbeleving te vergroten. Daarom is alle door ons ontwikkelde natuur vrij toegankelijk. Er wordt veel zorg en aandacht besteed aan de ontwikkeling en herstellen van natuur die past in de omgeving.


Een passend plan voor meer Nederlandse natuur

Voor het slagen van natuurherstel en de aanleg van bossen is het van belang dat er keuzes worden gemaakt die passen bij het gebied. Herstel van de bodem en het lokale ecosysteem spelen daarin een centrale rol. Zo vergroten we de veerkracht van een gebied. Om per stuk grond tot een passend plan te komen, werken we nauw samen met o.a. provincie/gemeenten, omwonenden en experts.


Image by Roman Synkevych
Grass Close Up
Koppel in de natuur

Het eerste stuk grond

Een stuk grond beschikbaar of een tip?

Ook meedoen met natuurherstel of CO2 compensatie?

Home: Wat we doen

Initiatiefnemers & bestuur

Met veel passie en toewijding is ons bestuur gestart met Door de Bomen.
Vanuit verschillende expertises dragen zij bij aan de ontwikkeling van nieuwe Nederlandse natuur.

Home: Ontmoet het team
esmond.jpeg

Esmond Wesselink, voorzitter

Esmond werkt als geohydroloog bij Witteveen+Bos en is voorzitter van Door de Bomen. In beide rollen houdt hij zich bezig met watersysteem analyses en natuurherstelprojecten. Binnen Door de Bomen zorgt hij voor het geohydrologische en bodemonderzoek voor het aangekochte stuk land. Tevens draagt hij zorg voor de ontwikkeling en uitvoering van het natuurherstelplan.

bottom of page